جهان جانداران
. چگونه بادکنک شنا به حرکات عمودی ماهی ها در آب کمک می کند؟

(زیست شناسی و آزمایشگاه 1 صفحه ی 133)

بادکنک شنا (مثانه ی شنا و کیسه ی شنا هم گفته می شود) کیسه ای با دیواره ی نازک، انعطاف پذیر و پر از گاز است. این کیسه در بخش پشتی حفره ی بدن ماهی قرار دارد. بادکنک شنا، شناوری ماهی در آن را تنظیم می کند و در بعضی گونه ها نقش یک اندام گیرنده ، تولید صدا و تنفسی نیز دارد. بادکنک شنا عمدتاً نسبت به گازها نفوذناپذیر است؛ زیرا جدار آن رگ های خونی اندک دارد و با صفحاتی از بلورهای گوانین پوشیده شده است.

ماهی در سطح افقی که شنا می کند، انرژی اندکی مصرف می کند. وقتی به پائین می رود، فشاری که از طرف آب اطراف به آن وارد می شود، افزایش می یابد و در نتیجه گاز درون بادکنک شنا متراکم می شود. در نتیجه، ماهی در آب فرو می رود. بر عکس وقتی ماهی در آب های سطحی تر شنا می کند، فشار آب کم تر است و در نتیجه گاز درون بادکنک شنا ، پخش می شود و ماهی به سمت بالا می رود. هنگامی که ماهی شناوری مثبت دارد (حرکت به سمت بالا) گاز از بادکنک شنا به درون خون منتشر می شود.

این اتفاق در بخشی از بادکنک شنا، به نام بخش بادامی رخ می دهد. گازی که از بادکنک شنا وارد خون شده است از طریق آبشش ها از بدن خارج شده به آب اطــــراف می رود. برعکس وقتی ماهی شناوری منفی پیدا می کند (حرکت به سمت پائین )، هوا از ناحیه ای به نام غده ی گاز وارد بادکنک شنا می شود.

تأثیر فشار بر حجم بادکنک شنا، توسط قانون فیزیکی بویل هم تفسیر می شود.

فشار به ازای هر 33 فـــوت(هر فــــوت معادل 48/30سانتی متر)  افزایش عمق در دریا، یک اتمسفر افزایش می یابد. این فشار بر گازهای درون بدن ماهی تأثیر می گذارد. با هر افزایش در عمق حجم گازها کم می شود. برعکس وقتی که ماهی به سمت بالا می آید کاهش فشار سبب افزایش حجم گازهای درون بدن ماهی و اساساً حجم بادکنک شنا، می شود؛ به طوری که اگر بالا آمدن ماهی سریع باشد ، بـافت ها و اندام ها آسیب می بینند و ممکن است سبب مرگ ماهی شود. همه ی ماهی ها بادکنک شنا ندارند. مثلاً کوسه بادکنک شنا ندارد. ماهی هایی که بادکنک شنا ندارند از رویکردهای دیگری استفاده می کنند. مثلاً داشتن کبد چرب و بزرگ و یا شکل خاص بدن که به پایداری در شناوری آن ها کمک می کند.

مجله رشد زيست شناسي

2.    چرا بکرزایی نوعی تولید مثل جنسی محسوب می شود ، در حالی که فقط یک والد در آن نقش دارد؟

از آنجایـــی که در بکر زایـــــی سلول های جنسی نقش دارند، آن را نوعی تولید مثل جنسی به حساب می آورند.

3.    چگونه تنظیم بیان ژن بعد از عمل ترجمه انجام می شود؟

این تنظیم در سطح پردازش پروتئین ها انجام می شود.

 

+ نوشته شده در چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت۱۳۸۶ساعت ۱۱:۱۴ قبل از ظهر توسط محمد امیریان |

-    اینوزیتول چیست؟

 

جزء ویتامینهای B است این ماده علاوه بر کپک نور و سپورا در بدن انسان نیز تولید می شود. عضلات ، کلیه ، کبد و مغز که در آنها اینوزیتول تولید می شود.

 

2-    آیا متونین فقط در ابتدای رشته پلی پیتید قرار می گیرد؟

خیر ، بجز میتونین آغازی این اسید آمینه می تواند در وسط زنجیره ی پلی پیتیدی یا در آخر آن هم واقع شود. اما نکته قابل ذکر این است که میتونین چون اولین اسید آمینه همه رشته های پروتئین است پس در همه پروتئین ها یافت می شود البته در برخی پروکاریوتها پس از ترجمه میتونین آغازنین حذف می شود.

 

3- منظور از عامل پایان ترجمه در شکل صفحه 17 چیست؟

منظور عامل پروتئینی پایان دهنده ترجمه یا عوامل رها کننده است که در پروکاریوتها به صورتهای (RF2)-(RF1)R1    (RF3)R3-R2 می باشد که R1 می تواند رمزهای UAA و UAG را شناسایی کند. R2 می تواند UUA و UGA را شناسایی کند و R3 در تشخیص رمز شرکت نمی کند ولی در هیدرولیز GTP به GDP در مرحله پایانی دخالت دارد. در یوکاریوتها فقط یک عامل پروتئینی پایان دهنده به نام er یا RF وجود دارد که برای پایان دادن به پروتئین سازی نیاز به هیدرولیز GTP دارد.

 

4-    مکانیسم اثر تتراسایکلین چگونه است؟

تتراسایکلین موجب ممانعت از بیوسنتز پروتئین سلولهای پروکاریوتی و حتی یوکاریوتی می شوند البته بر پروکاریوت ها مؤثرند زیرا باکتریها برای حمل تتراساکلین به داخل سلول دستگاه فعالی دارد که موجب تجمع این دارو در داخل سلول می گردد. در حالیکه برای یوکاریوت ها چنین دستگاهی وجود ندارد. تتراسایکلین با یون های منیزیم کمپلکسی تشکیل داده و از غشاء پلاسمایی عبور می کند و در داخل سلول باکتری به برخی از پروتئین های ریبوزومی مثل (S18,S4) می چسبند و در تحت واحد S30 ریبوزوم قرار می گیرد و این اتصال باعث می شود که دیگر امینواسیل t RNA نتواند به جایگاه پذیرندگی ریبوزوم ارتباط یابد و در نتیجه از سنتز پروتئین جلوگیری می شود.

مقاومت در برابر تتراسایکلین

مقاومت در برابر تتراساکلین وابســــــته به پلاسمید بوده که باعث می شود باکتری مقاوم 200 برابر باکتری های حساس در برابر تتراساکلین پایداری نمایند. حداقل چهار تعیین کننده مقاومت تتراساکلین در پلازمید مربوط قرار گرفته اند.

مکانیسم بروز مقاومت در برابر تتراساکلین مربوط به عدم نفوذ پذیری باکتری نسبت به آنتی بیوتیک یعنی کاهش ورود دارو به سلول باکتری است. مقاومت در باکتری همراه با سنتز 3 نوع پروتئین جدید است که در دیواره سلولی جایگزین شده این پروتئین ها دستگاه حمل و نقل جدیدی را برای تتراسایکلین فراهم می آورد که ویژگی آن محدودیت جذب و کاهش تجمع دارو در داخل باکتری است.

 

5-    RNA های کوچک چیست و نقش آنها در سلول چه می باشد؟

Sn RNA : مجموع پدیده های بریدن یا حذف اینترونها و اتصال اگزون ها را بر روی هم پیرایش یا پردازش RNA که به دو صورت خود پیرایش و یا با دخالت RNA های کوچک هسته ای (Small-nuclear-RNAs=Sn RNA) انجام می پذیرد.

 

6-    داروی ضد انعقاد خون شناخته شده از طریق مهندسی ژنتیک چیست؟

هنگامی که جانوری زخمی می شود با تشکیل لخته فیبرین در محل زخم از خونروی شدید او جلوگیری می شود فیبرین پلیمری است که به وسیله عمل نوعی پروتئاز به نام ترومبین بر پروتئین فیبرینوژن تشکیل می شود سرانجام لخته فیبرین به وسیله پروتئاز دیگری به نام پلاسمین حل می شود. فرایند انعقاد که منجر به تشکیل لخته فیبرینی می شود. فرایند پیچیده ای است که پروتئین های متعددی غیر از ترومبین در آن دخالت دارند هنگامی که سیستم انعقاد درست کار نکند. مشکلاتی پدید می آیند این مشکلات ممکن است خونریزیهای شدید مثلاً هموفیلی و یا تشکیل لخته در محل نامناسب مثلاً در سرخرگهای کرونری و رگهای خونی منتهی به مغز باشند چنین گرفتاری هایی در رگهای خونی مهم را ترومبوز می نامند و از عامل اصلی مرگ هستند زیرا منجر به حمله های قلبی و سکته های مغزی می شوند. هدف از درمان ترومبولیتیک ، فعال کردن آنزیم پلاسمین است تا این لخته های خطرناک حمل شوند. امروزه برای این منظور از سه نوع اوروکیناز، استرپیتوکیتاز و فعال کننده بافتی پلاسمینوژن (tPA) استفاده می شود همه این آنزیم ها پروتئازهایی هستند که پلاسمینوژن را به پلاسمین فعال تبدیل می کنند، استرپیتوکیناز را از باکتریها جدا می کنند و می توانند موجب واکنش های ایمونولوژیک زیان آوری شود همچنین این آنزیم چندان اختصاصی نیست و ممکن است باعث مشکلات خونریزی شود اوروکیناز از ادرار بدست می آید اما جداسازی پر هزینه است. Tpa را به وسیله مهندسی ژنتیک تولید می کنند تولید آن از تولید استرپتوکیناز پر هزینه تر است اما از آن مؤثرتر نیست. از این روست که کوشش هایی برای مهندسی کردن tpa به منظور مؤثرتر ساختن آن صورت گرفته است در این روش های مهندسی کردن پروتئین معمولاً از فرایندی به نام جهش هدف دار که جهش های عمدی در ژنها قبل از کلون کردن آنها در سلولهای میزبان ایجاد می کند استفاده می شود این روش ها ممکن است جزئیات دیگری را درباره کنش پروتئین نشان دهند مهندسی ژنتیک برای سه هدف سعی در طراحی مجدد tpa دارد افزایش عمر tpa در بدن ـ افزایش تمایل آن فیبرین و کاهش تأثیر متقابل آن یا عامل های بازدارنده اش 1-tissue plasminogen (activator).

 

7-    سیناپسین 1 چیست؟

سیناپسین 1 یکی از اعضای خانواده فسفوپروتئین هاست که بر روی وزیکول های سیناپسی کوچک(موسوم به ssv) در پایانه های پیش سیناپسی قرار دارد. این پروتئین احتمالاً از طریق ایجاد پلهای ارتباطی کنترل شده ای میان ssv و اسکلت سلولی، نقش مهمی را در فـــــرآیند اگزوسیتوزنورونی ایفا می نماید. با انجام دو نوع برش در m RNA، دو نوع سناپسین 1 از ژن مربوط حاصل می آید که عبارتند از La با 706 آمینو اسید و Lb با 670 آمینواسید. سیناپسین 1 از نظر ساختمان به دو ناحیه تقسیم می شود ناحیه ای در انتهای آمینی (انهای N) که کروی است و ناحیه دیگر بل یک دم طویل. عکس های میکروسکوپ الکترونی از پایـــانه های عصبی و تجربیات IN VITRO نشان می دهد که سیناپسین 1 می تواند با میکروتوبول ها ، میکروفیلامان ها و اسپکترین مرتبط باشد.

 

8-    معرفی گیاه آرابیدوپیس تالیانا(Arabidopsis thaliana)

آرابیدوپیس تالیانا گیاه گلدار کوچکی است که بطور گسترده ای به عنوان یک جاندار مدل در زیست شناسی گیاهی مورد استفاده قرار می گیرد. این گیاه به خانواده کلم(Brassi cueea) تعلق دارد که برخی از اعضای آن مانند کلم و تربچه به عنوان گیاهان زارعی کاشته می شوند. آرابیدوپسیس از نظر زارعی اهمیت چندانی ندارد ولی برای استفاده در مطالعات ژنتیک و بیولوژی مولکولی از مزیتهای زیادی برخوردار است. برخی از این مزایا به شرح زیر است :

 

 

1.     ژنوم نسبتاً کوچک آن (در حدود 114 تا 125 میلیون جفت باز) که در سال 2000 توالی یابی شد.

2.     چرخه زندگی آن بسیار کوتاه است(در حدود شش هفته از جوانه زدن تا تولید دانه).

3.     تولید دانه بسیار و امکان کشت آن درفضای محدود.

4.  در دسترس بودن لاین های مختلف جهش یافته آن . این ویژگی های آرابیدوپسیس را به یک مدل مناسب برای تحقیقات سلولی و بیولوژی مولکولی در مورد گیاهان گلوار تبدیل کرده است.

 

 

9-    پیتید گوگرد دار گیاهی چیست؟

بطور کلی عنصر گوگرد در سر تا سر بافتها و اندامهای گیاهان توزیع شده است. گوگرد از اجزای تشکیل دهنده سه اسید آمینه سیستئین ، سیستین و میتونین است که از آنها آنزیم ها و به طور کلی پروتئین ها ساخته می شود. ویتامین های تیامین و بیوتین هر دو ترکیبات گوگرد دار مهمی هستند، به علاوه گوگرد جزئی از کوآنزیم A است که در بسیاری از مراحل چرخه کربس و متابولیسم اسید چرب دخالت دارد. گوگرد همچنین یکی از اجزای گیلکوزید روغن خردل از قبیل سینیرین است که بو و طعم خاصی به گونه های خردل ، سیــر و پیاز می دهد. سینیرین در خردل سیاه یافت می شود و به ترتیب زیر هیدرولیز می شود:

 

                                       امولسین

C10H16O9NS2K+H2O            C3H5CNS+C6H12O6+KHSO4

مونوسولفات پتاسیم          گلوکز       الیل ایزوتیوسیانات

                                          (روغن خردل)

 

 

10-   انتقال ایدز از طریق شیر مادر چگونه است؟

می دانیم که ترشحات بدن در رابطه مستقیم با خون است. پس شیر مادر می تواند حاوی HIV باشد، از طرف دیگر روزانه خراشهای میکروسکوپی بسیاری در پوست بدن انسان بوجود می آید که با چشم قابل مشاهده نیستند. بنابراین وجود خراشهایی در پستان مادر و از طرف دیگر در دهان، مری و معده فرزند شیرخوار نیز ممکن است.

بنابراین چه از راه زخم پستان و چه از طریق شیر مادر، HIV می تواند وارد سیستم گوارش شیر خوار گردد و از طریق زخمهای احتمالی میکروسکوپی در جدار لوله گوارش آن جذب گردد.

 

11-   چرا ویروس ایدز از طریق نیش حشرات منتقل نمی شود؟

تا کنون هیچ شواهدی مبنی در تکثیر ویروس ایدز در حشرات یا انتقال از طریق حشراتی که نیش زده یا خون می مکند مشاهده نشده است. چرا که برای انتقال بیماری حداقل 50 ویروس باید وارد خرطوم شود و ثانیاً به علت عدم وجود گیرنده خاص ویروس HIV ، معده حشرات قادر به تکثیر این ویروس نیست بنابراین حشرات نمی توانند ناقل باشند.

از طرف دیگر ویروس ایدز متشکل از پوشش پروتئینی و اسیدنوکلئیک است، به عبارتی پوشش پروتئینی آن برهنه می باشد و با غشاء پوشیده نشده است، بنابراین به محض تماس با آنزیمهای معده حشره دناتوره شده و خاصیت خود را از دست می دهد و اصلاً قابل مقایسه با پلاسمودیوم(عامل مولد مالاریا که از طریق نیش پشه آنوفل منتقل می گردد) نمی باشد.

لازم به تذکر است که پلاسمودیوم یک سلول یوکاریوتی بوده و جزو گروه های گلداران می باشد و به صورت همزیستی با پشه آنوفل زندگی می کند و در مقابل آنزیمهای معده پشه مقاومت دارد.

 

 

12-   مکانیسم اثر مواد مخدر به مغز و بدن چه می باشد؟

گیرنده های مواد افیونی در جاهای مختلفی از مغز قرار دارد، تحریک الکتریکی نقاطی خاص در مغز تزریق مورفین به این نقاط موجب تسکین شدید درد می شود. که به علت وجود گیرنده های مواد مخدر است. این مواد شبیه انکفالین ها و اندورفین های طبیعی بدن عمل کرده و با تحریک خروج یون سدیم از غشاء پیش سیناپسی و یا مهار نفوذ سدیم به غشاء پیش سیناپسی باعث کاهش انتقال و یا توقف انتقال عصبی سیناپسی می شوند و پیام درد را متوقف می سازند. گیرنده های مواد مخدر در عضلات صاف روده وجود دارد که باعث یبوست می شود. نیکوتین در مغز می تواند به گیرنده های استیل کولین متصل شود این ماده در مغز سبب رهایی دوپامین می شود و همین اثر سبب می شود که افراد سیگاری به ادامه مصرف سیگار تشویق شوند.

-       آیا قند موجود در چغندر قند ساکارز خالص است؟

خیر، قند موجود در آن یک تری ساکارید بنام رافینوز می باشد که از ترکیب گالاکتوز+ فروکتوز + گلوکز درست شده است.

13-   فیبر از چه مولکولهایی درست شده است؟

فیبر دیواره سلولی گیاهی شامل سلولز ، همی سلولز لیگنین ، صمغ پکتین ها و نپتوزهاست. که بعد از هضم میکروارگانیسم های روده نشخوار کنندگان به استات پروپیوناتها و بوتیرات تبدیل می شود.

 

14-   آیا در گیاهان كلسترول دیده می شود؟

گلسترول مخصوص بافتهای جانوری است و در گیاهان دیده نمی شود استرولهای موجود در گیاهان بنام فیتواسترولهاست که مهمترین آنها استیگمااسترول و سیتواسترون است. قارچها و مخمرها حاوی میکواسترول هستند در این دسته ارگواسترول هم وجود دارد که به ویتامین D تبدیل می شود.

 

 

15-   کاربرد آنزیمهای صنعتی شوینده ها چیست؟

پاک کردن لکه های پروتئینی مانند خون و تخم مرغ از روی پارچه، با شستشوی معمولی مشکل است زیرا این لکه ها در صورت خشک شدن یا با شستشو در آب داغ واسرشت می شونــد وقتی که این پروتئین ها و اسرشت می شوند انحلال آنها در آب کم و پاک کردن آنها مشکلتر می شود اولین پودرهای شوینده زیستی دارای پروتئازهایی مثل الکالاز(TM نام تجاری) بوده اند که در ph قلیایی شوینده ، پایدار بوده اند آنزیم آلکالاز در دمای حــــدود 60C بهترین فعالیت را دارد و در ظرف 15 تا 20 دقیقه بیشتر لکه های پروتئینی را به خرده های محلول تجزیه می کند که به سهولت شسته می شوند. تلاشهای تازه در جهت پایین آوردن دمای شستشو منجر به تولید پروتئاز دیگری به نام ساویناز شده است که بهترین دمای فعالیت آن در حدود 50 درجه سانتی گراد است. اما پروتئازها تأثیری روی لکه های نشاسته ای یا چربی ندارند. در سالهای اخیر برای زدودن لکه های نشاسته ای مثل اسپاگتی، انواع سس و غذاهای کودک، آنزیم های آمیلاز را به شوینده های زیستی اضافه کرده اند. لیپازها نیز برای برطرف کردن لکه های چربی به شوینده ها اضافه شده اند. شوینده های بسیار پیشرفته به پارچه حالت می دهند و لکه های آن را برطرف می کنند. شستشو موجب آسیب تارهای پنبه ای می شود و پلیمرهای طویل سلولز را به ریز تارچه هایی تجزیه می کند و به سطح پارچه حالت کرکدار می دهند. آنزیم های سلولاز به کار رفته در شوینده ها، این کرکها را برطرف می کند و پارچه را صاف و نرم می کند همچنین این آنزیم ها با حذف ذرات زایدی که به ریز تارچه ها می چسبند به پاک شدن پارچه کمک می کند.ضمناً ابریشم و پشم که مبنای پروتئینی دارند ممکن است به وسیله پروتئازهای موجود در شوینده ها تجزیه شوند.

 

16-   موم ها در کجا دیده می شوند؟

موم ها لپیدهای ساده ای هستند که استرهای اسیدهای چرب و الکل هایی با وزن مولکولی بالا می باشد اسیدهای چرب مانند میریپتیک ، پالمیتیک و کارنا و بیک با الکل هایی که حاوی 12 تا 35 اتم کربن هستند ترکیب می شوند. معمولاً موم هایی که در طبیعت یافت می شوند موم زنبور عسل ، لانولین، اسپر ماستی و موم کارناوبا هستند که موم زنبور در قسمت ساختمانی شانه عسل یافت می شود ، لانولین که از پشم بدست می آیــد ، مهمترین موم از نظر پزشکی است زیرا بطور گسترده ای اساس بیشتر پمادها و مرهم ها و کرم هاست، اسپر ماستی از اسپرم نهنگ بدست می آید و در ساختن لوزم آرایشی و برخی محصولات دارویی و در صنعت شمع سازی بکار می رود. موم کارناوبا از نخل کارناوبا بدست می آید و بطور گسترده ای در واکس های زمین و در براق کننده های وسایل خانگی و اتومبیل بکار می رود.

اسید چرب موجود در موم زنبور عسل اسید پالمتیک و الکل موجود در آن از الکلهای چرب منوهیدرو کسیلیک بلند زنجیره با تعداد 26 تا 34 کربن است مانند:

CH3-(CH2)25-O-(CH2)14-CH3

 

+ نوشته شده در چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت۱۳۸۶ساعت ۱۰:۴۲ قبل از ظهر توسط محمد امیریان |

         در علوم تجربي روش حل مسائل علمي شامل چه مراحلي مي باشد؟( به ترتیب )             در فرآيند اندازه گيري چه موارد مهمي را بايد در نظر داشت ؟                                                            اگر جرم يك نمونه سنگ گرانيت 54gr و حجم آن 20 سانتي متر مكعب باشد ، چگالي اين نمونه سنگ را محاسبه كنيد .                                                                        تفسير كردن يافته ها به چه منظور است ؟

     دلايل بروز پديده ها در كدام مراحل از مراحل حل مسائل علمي مشخص مي شود ؟

         به چه منظور فرضيه سازي صورت مي گيرد ؟

         مدل سازي در نشان دادن فرضيه ها چه تاثيري دارد ؟

       از دو مدل كره زمين و اتم كدام يك تصويري و كدام يك واقعي مي باشد . چرا ؟

        نكته مهم در مقياس مدلها كدام است ؟

        بهترين راه رسيدن به واقعيتهاي علمي كدام است ؟

        زمين شناس كيست ؟

        وظيفه مهندسان زمين شناس چيست ؟

        نقشه هاي زمين شناسي در چه مواردي كاربرد دارند ؟

        چرا مطالعات زمين شناسي در كشور ما اهميت زيادي دارد ؟

        مراحل اساسي علم آموزي كدامند ؟

        علم زمين شناسي چگونه به هر يك از موارد زير كمك مي كند .

       الف : ساختمان سازي              ب: كشاورزي                        ج: صنعت

          منظور از چرخه آب چيست ؟

        سالانه چه مقدار آب از سطح كره زمين تبخير مي شود و چند درصد كل تبخيرازسطح اقيانوسها صورت مي گيرد ؟

         چند درصد ذخيره آب كره زمين در اقيانوسها است ؟

        در صورت عدم وجود آب در كره زمين دماي هواي آن چه وضعيتي داشت ؟

        آب چگونه موجب تعديل آب و هواي كلي زمين مي شود ؟

        آبها طي چه مراحلي بيشترين تغييرات را در سطح زمين ايجاد مي كنند؟

        آب كره چه نقشي در زندگي انسان دارد ؟

        مواد موجود در هواي معمولي به چند دسته تقسيم مي شوند ؟ نام ببريد .

        گازهاي تشكيل دهنده اتمسفر زيرين را با ذكر درصد آنها بيان كنيد . گاز غير فعال آن كدام است ؟

        چرا گاز اكسيژن از نظر زمين شناسي اهمييت دارد ؟

        از نظر تركيب شيميايي لايه هاي هوا را به چند قسمت تقسيم مي كنند . ارتفاع متوسط هر لايه را بنويسيد .

        از ارتفاع 90 كيلومتري به بعد چه گازهايي به تفكيك در اتمسفر وجود دارد ؟

        هوا بر اساس دما به چند لايه تقسيم مي گردد . به ترتيب از سطح زمين به طرف بالا نام ببريد .

        سنگين ترين قشر هوا چه نام دارد ؟ تا چه ارتفاعي وجود دارد ؟

        الف) در كدام لايه هاي هوا (بر اساس دمايي) با افزايش ارتفاع دما نيز افزايش مي يابد ، علت افزايش دما چيست ؟

        ازونسفر در كدام لايه هوا قرار دارد هر اتم كلر مربوط به CFC چند مولكول اوزون را مي تواند نابود سازد ؟

        چرا در مزوسفر با افزايش ارتفاع دما كاهش مي يابد ؟

        چرا در ترموسفر با افزايش ارتفاع دما افزايش مي يابد ؟

        لايه اوزون در چه حد فاصلي از زمين قرار دارد ، وجود اين لايه چه اهميتي دارد ؟

        سوراخهاي لايه اوزون در كدام مناطق اين لايه وجود دارد ؟

        چه عاملي موجب كاهش ضخامت لايه اوزون مي شود و چگونه ؟

        چرا ارتفاع بين 80 تا 400 كيلومتري را يونوسفر مي خوانند ؟

        ماگنتو سفر چيست ؟

        وجود ماگنتوسفر براي زمين چه اهميتي دارد ؟

        حدودا چند درصد از انرژي حرارتي كه از طرف خورشيد به زمين مي تابد توسط سطح زمين جذب مي شود ؟

        طول موج امواج دريافتي زمين از خورشيد با طول موج امواج ساطع شده از سطح زمين چه تفاوتي باهم دارند ؟

        چه عواملي بر ميزان دماي هوا موثرند؟ نام ببريد.

        چرا دماي هوا با افزايش ارتفاع از سطح زمين كاهش مي يابد ؟

        دليل تفاوت دمايي در عرضهاي جغرافيايي مختلف چيست ؟

        چرا هر چه از نواحي استوايي به عرضهاي جغرافيايي بالاتر نزديك مي شويم دماي هوا كاهش مي يابد ؟

        چرا دماي كشور سوئد هميشه سردتر از عربستان است ؟

        چرا هواي داخل گلخانه حالت شرجي دارد ؟

        اثر گلخانه اي چيست ؟

        چرا دماي هوا در روي كره زمين در طول شب يا زمستان افت چنداني نمي كند؟

        وجود چه موادي در هوا از عبور امواج بلند منتشره از سوي زمين ممانعت مي نمايد ؟

        چرا در بعضي ازشبهاي زمستان پديده وارونگي دمايي اتفاق مي افتد ؟

        وارونگي دمايي به چه پديده اي گفته مي شود ؟

        چرا پديده وارونگي براي شهرهايي مانند تهران مهم تلقي مي شود ؟

        دو دليل عمده براي بالا رفتن ميانگين دماي هواي زمين در قرن اخير بيان كنيد ؟

        گازهايي كه اثر گلخانه اي را تشديد مي كنند را نام ببريد .

        فشار هواچيست ؟

        فشار هوا در كنار دريا چه مقدار است ؟

        عامل فشار هواچيست ؟

        چرا در محيط باز فشار هواي سرد بيش از فشار هواي گرم است ؟

        چرا درر يك محيط بسته با افزايش دما فشار نيز كاهش مي يابد ؟

        افزايش دما چه تاثيري در فشار هواي محيط هاي بسته به محيط باز دارد ؟

        باد چيست ؟ علت وزش بادها را بيان كنيد ؟

        با فرض ساكن بودن زمين نواحي پرفشار و كم فشار آن كدامند ؟ جهت وزش بادها در اين حالت را بيان كنيد .

        چه عاملي سبب مي گردد كه در فاصله استوا تا قطبين چندين مركز كم فشار و پرفشار متوالي ايجاد گردد ؟

        مراكز كم فشار و پرفشار بر روي زمين در كدام عرضهاي جغرافيايي واقعند ؟

        جهت وزش بادهاي تجاري يا (آليزه )در دو نيم كره شمالي و جنوبي زمين چگونه است ؟

        جهت وزش بادهاي موسمي بين قاره و دريا به ترتيب در تابستان و زمستان چگونه است و چرا ؟

        نسيم دريا چيست ؟

        نسيم خشكي چيست ؟

        رطوبت مطلق هوا را تعريف كنيد ؟

        ظرفيت جذب بخار آب هوا به چه عاملي بستگي دارد ؟

        رطوبت نسبي هوا بيانگر چيست ؟

        رطوبت نسبي هوا طبق كدام رابطه تعريف مي شود ؟

        اساس كار رطوبت سنج چگونه است ؟

        چرا در رطوبت سنجها دماسنج مرطوب معمولا دماي كمتري را نسبت به دماسنج خشك نشان مي دهد ؟

        در چه صورت دماسنجهاي خشك و مرطوب موجود در رطوبت سنج دماي واحدي را نشان مي دهند ؟

        هر چه اختلاف دماي دو دماسنج خشك و تر بيشتر باشد نمايانگر چيست ؟

        نقطه شبنم را تعريف كنيد .

        ابر چيست و براي تشكيل لبر چه شرايطي لازم است ؟

        عواملي كه سبب پايين آمدن دماي هوا مي شوند را نام ببريد .

        درچه حالتي ذرات آب تشكيل دهنده ابر و مه مجددا بخار مي شوند ؟                   ابرها از چه لحاظ باهم تفاوت دارند ؟

        ابرها به چند دسته اصلي تقسيم مي شوند ؟

        چه هنگام در نام گذاري ابر پيشوند آلتو قرار مي گيرد ؟

        چه وقت در نام گذاري ابر كلمه نيمبوس قرار مي گيرد ؟

        ابر و مه چه تفاوتي با يكديگر دارند ؟

        چگونه از ذرات تشكيل دهنده ابرها بارش صورت مي گيرد ؟

        مه دود فتوشيميايي چگونه تشكيل مي شود ؟

        چه عاملي باعث توليد مه دودهاي محتوي گوگرد مي شود ؟

        وجود چه تركيباتي در هوا باعث باران اسيدي مي شود ؟

        آسيب هاي باران اسيدي متوجه چه چيزهايي مي باشد ؟4مورد را بيان كنيد ؟

        چرا PHباران در حالت معمولي كمي اسيدي مي باشد ؟

        مهمترين عامل ايجاد بارانهاي حاوي اسيد نيتريك چيست ؟

        منظور از توده هوا چيست ؟

        چه پديده هاي هواشناسي سبب حركت توده هوا مي شوند ؟

        چه شرايطي براي ايجاد يك توده هوا لازم است ؟

        ويژگيهاي اصلي يك توده هوا را نام ببريد .

        جبهه هوا را تعريف كنيد .

        منظور از جههه سرد و گرم چيست ؟

        هر يك ازمنحني هاي هم دما و هم فشار در نقشه هاي هوا شناسي نشانگر چيست ؟

        اقليم هر منطقه تابع چه عواملي است ؟

        با رسم نقشه هاي هم دما و هم فشار چگونه وضع هوا را پيش بيني مي كنند ؟

        جبهه هاي پرباران در كدام عرضهاي جغرافيايي واقعند ؟

        مناطق كم باران در كدام عرضهاي جغرافيايي واقعند ؟

        عوامل موثر بر آب و هوا كدامند ؟ نام ببريد .

        فاصله از دريا چه تاثيري بر آب و هواي مناطق دارد ؟

        وجود پستي و بلندي چه تاثيري بر اب و هوا دارد ؟

       حاره به چه منطقه اطلاق مي شود ؟ چه نوع آب و هوايي در طول سال بر آن حكم فرماست ؟

        مناطق معتدله كره زمين بين چه مدارهايي واقعند ؟ وضعيت آبو هواي سالاه آنها چگونه است ؟

        مناطق قطبي بين چه مدارهايي واقعند آب و هواي آنها چگونه است ؟ 

+ نوشته شده در شنبه ۱ اردیبهشت۱۳۸۶ساعت ۳:۴۸ قبل از ظهر توسط محمد امیریان |